Badania

Informacje o badaniach

Badania skuteczności działania preparatu BrassiBee™ w zakresie wspomagania leczenia nosemozy zostały przeprowadzone przez Zespół naukowców pod kierownictwem dr hab. inż. Adama Romana, profesora nadzwyczajnego z Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W celu oceny skuteczności preparatu w zakresie wspomagania zwalczania nosemozy a także określenia reakcji pszczół na podawany preparat (chęć spożycia) oraz dokonania oceny, czy może on wpłynąć negatywnie na ich funkcje życiowe i przeżywalność (aspekt dyskwalifikujący preparat) przeprowadzone zostały następujące projekty badawcze in vitro i in vivo:

• 2017-2018 – badania w warunkach laboratoryjnych na pszczołach umieszczonych w klatkach doświadczalnych.
• 2018 – badania polowe – preparat został podany rodzinom pszczelim na wiosnę po zimowoli.
• 2018/19 – badania polowe – preparat został podany rodzinom pszczelim na jesieni przed zimowolą i skuteczność oraz efekty jego działania była analizowana zarówno w trakcie zimowoli, jak i przed/po pierwszym oblotem na wiosnę 2019r.
• 2019 – badania polowe – preparat został podany pszczołom na wiosnę po zimowoli (poszerzona aplikacja badań z 2018r. mająca na celu weryfikację i uzupełnienie uzyskanych poprzednio wyników)

W celu zróżnicowania próby badawczej oraz weryfikacji uzyskiwanych wyników, w realizację badań polowych zostali zaangażowani indywidualni pszczelarze. Na użytek opracowania wyników przeprowadzonych badań wykorzystane zostały zarówno metody i narzędzia badawcze, jak również w ostatecznej ocenie działania preparatu uwzględniona została niezależna ocena skuteczności jego działania dokonana przez samych pszczelarzy. Ocena ta opierała się na systematycznie dokonywanych przez pszczelarzy obserwacji rzeczywistego zachowania pszczół w rodzinach, którym był podawany preparat w porównaniu do rodzin kontrolnych, którym preparat nie był podawany.

Zarówno przeprowadzone badania laboratoryjnie, jak i polowe jednoznacznie potwierdziły dużą skuteczność działania preparatu w zakresie wspomagania leczenia nosemozy oraz wskazały, że jego podawanie jest dla pszczół bezpieczne i nie powoduje on żadnych skutków ubocznych.
Dodatkowo, obserwacje zachowania rodzin pszczelich, którym był podawany preparat wskazują, że charakteryzowały się one średnio o 20-30% wyższą żywotnością, niż pszczoły z rodzin kontrolnych, którym preparat nie był podawany. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz informacji uzyskanych z obserwacji dokonanych przez zaangażowanych w badanie pszczelarzy można także stwierdzić detoksykacyjne działanie preparatu. Oznacza to, że stosowanie preparatu BrassiBee™ pozwala nie tylko na skuteczne i efektywne ograniczenie populacji patogenów nosemozy ale również przyczynia się do istotnego poprawienia kondycji rodzin pszczelich.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono również, że niewątpliwą dodatkową zaletą preparatu BrassiBee™ jest fakt, że oprócz działania wspomagającego zwalczanie nosemozy, może on być również wykorzystywany w roli prewencyjnej zabezpieczającej rodziny pszczele przed zakażeniem tą chorobą, co przyczyni się do obniżenia potencjalnych strat w gospodarstwach pszczelich. Oprócz skutecznego wspierania leczenia nosemozy oraz działania prewencyjnego, podawanie preparatu pszczołom również istotnie wpływa na polepszenie ich kondycji i żywotności, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia ich odporności na inne zagrożenia. Naturalny charakter preparatu sprawia, że może być on efektywnie i z powodzeniem stosowany również w ekologicznej gospodarce pasiecznej.