Idea projektu BrassiBee

idea projektu brassibee

BrassiBee jest cześcią projektu Brassitech™, którego ideą jest skuteczne pomaganie ludziom i zwierzętom poprzez tworzenie przyjaznych, naturalnych produktów wykorzystujących wyjątkowe właściwości lecznicze i prozdrowotne substancji zawartych w kapuście.

Aby wydobyć z natury to co może przyczynić się do skutecznego leczenia oraz ochrony człowieka, zwierząt i przyrody łączymy naszą pasję i zaangażowanie z dostępną wiedzą oraz rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Dzięki temu opracowujemy innowacyjne, procesy pozyskiwania zawartych w naturze substancji aktywnych, na bazie których tworzymy nasze produkty.

Kapusta – naturalna fabryka zdrowia

Kapusta jest stworzoną przez naturę, inteligentą fabryką zdrowia, która potrafi się adoptować do zmieniający się uwarunkowań i towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze formy liściowe, z których powstała kapusta głowiasta zaczęto uprawiać już w IV w.p.n.e. Natomiast wzmianki o stosowaniu różnych odmian kapusty w celach leczniczych znajdują się w opracowaniach Pliniusza (I w.p.n.e.) i Katona (234-149 p.n.e.). Zdrowotne właściwości tego warzywa były również wskazywane między innymi przez Horacego, Pitagorasa oraz Diogenesa.

Swoje skuteczne działanie lecznicze i prozdrowotne kapusta zawdzięcza zawartym w niej substancjom. Szczegółowy raport z naukowej bazy danych Reaxys® wskazuje na występowanie w kapuście aż 466 różnorodnych substancji. Natomiast w typowych publikacjach wskazuje się na występowanie w kapuście między innymi szesnastu wolnych aminokwasów, wielu substancji mineralnych takich jak: fosfor, potas, magnez, sód, wapń, żelazo, mangan; mikroelementów; witamin (C, A, B1, B2, B3, B6, B12, H, K, PP, E, U) a także karotenoidów, polifenoli, tiosulfinianów, Lglutaminy, glukozynolanów oraz naturalnych izotiocyjanianów i indoli.

kapusta naturalna fabryka zdrowia

Znane niemal od zawsze w medycynie ludowej antyseptyczne oraz przeciwzapalne działanie kapusty jest również z powodzeniem i na szeroką skalę wykorzystywane w medycynie konwencjonalnej. Dostępnych jest także wiele publikacji, które naukowo wskazują na skuteczne działanie kapusty w zakresie hamowania rozwoju patogenów, w tym bakterii, grzybów i pleśni, zwalczania stanów zapalnych, wzmacniania odporności i pobudzania witalności organizmu, a także produkowania przeciwciał oraz usuwania toksyn. Jest też wiele publikacji dokumentujących skuteczne wykorzystanie substancji zawartych w kapuście przy leczeniu nowotworów. Natomiast typowo, kapusta jest zalecana do stosowania przy wylewach, zwichnięciach, zapaleniach stawów, wrzodach, bólach reumatycznych, zapaleniach i infekcjach, zaburzeniach trawienia, chorobach wątroby i śledziony, stanach zapalnych skóry, egzem czy też leczeniu oparzeń, stłuczeń i ran. Szczególnym i zarazem powszechnym zastosowaniem liści z kapusty jest robienie z nich okładów w przypadku zapalenia gruczołu mlekowego u kobiet podczas laktacji. Oczywiście oprócz działania leczniczego i prozdrowotnego kapusta ma również swoje walory kulinarne, które są wykorzystywane w kuchniach wielu kultur i narodów.

witalność dzięki brassibee

Interesującym jest fakt, że właściwości lecznicze i prozdrowotne kapusty zmieniają się w czasie i dostosowują się do istniejących uwarunkowań. Otóż kapusta to nie tyko substancje, które są w niej po prostu zawarte ale również substancje, które kapusta zaczyna „produkować” w momencie, gdy jest poddawana zewnętrznym czynnikom. Dlatego zgodnie z mądrością ludową przed robieniem okładów z liści z kapusty należy je „obić” lub „zbić”. Właśnie pod wpływem czynników zewnętrznych dochodzi w kapuście do mechanizmów obronnych, w wyniku których powstają proces enzymatyczne produkujące substancje aktywne, odpowiadające z owe szczególne lecznicze i prozdrowotne właściwości tego warzywa.

Zmiana zagrożeń, którym poddawana jest kapusty przyczynia się do zmiany zachodzących w niej reakcji chemicznych. Ten naturalny, ewolucyjny mechanizm obronny sprawia, że produkowane przez nią substancje aktywne ciągle nadążają za nowymi zagrożeniami i tworzą nową skuteczność swojego działania. A zatem, jest to nie tylko naturalna fabryka zdrowia ale również fabryka posiadająca bardzo sprawnie i skutecznie działający dział badawczo-rozwojowy, który na bieżąco tworzy rozwiązania pojawiających się problemów. Może to oznaczać, że nazywanie kogoś głąbem lub kapuścianą głową faktycznie może mieć diametralnie inne znaczenie niż zwyczajowo przyjęte.